does-encouraging-creativity-in-the-workplace-improve-innovationSpravidla môže pracovisko inováciu buď dusiť, alebo podporovať a živiť. Pracoviská, na ktoré sme zvyknutí, pritom len zriedkavo sú studnicami inovácií. Ak k tomu prirátame nároky na čo najnižšiu cenu použitých materiálov a čo najnižšiu celkovú cenu nábytku na pracovisku, vznikajú neestetické a často priam rušivé prostredia. Ako v nich chceme tvoriť? Určite ste už počuli nejedného kreatívca hovoriť, že omnoho lepšie sa mu pracuje doma alebo v kaviarni. A teraz si predstavte celý tím ľudí, ktorí jednoducho vo vašom prostredí nevedia tvoriť.

Giganti online priemyslu sú známi tým, že vedia vytvárať pracoviská, ktorých súčasťou sú tvorivé kútiky s masážnymi kreslami, veľkými nafukovacími loptami, akváriami, šmýkačkami, fitness centrami, hernými konzolami a mnohým ďalším. Prirodzene predpokladáme, že nie každá spoločnosť má voľné zdroje na tento typ investícií, no tiež to neznamená, že musíme vytvárať anonymné a bezduché pracoviská s jedným vzorom stolov, stoličiek a žalúzií. Nie všetko musí byť o peniazoch.

Zamyslite sa napríklad nad oknami a svetlom. Väčšina firiem využíva stropné osvetlenie neónkami, ktoré však nakoniec aj tak neposkytujú dostatočné svetlo. Zvážte nahradenie týchto svetiel individuálnymi stolnými lampami.

Tematické oblasti sú niečím, čo dotiahli veľké technologické spoločnosti do dokonalosti. Opäť ale musíme brať do úvahy veľkosť dostupného rozpočtu. Ak je ten neveľký, môžete skúsiť navrhnúť zamestnancom renováciu a zavedenie kreatívnych prvkov s vopred stanoveným nízkym rozpočtom. Budete prekvapený koľkí z nich budú ochotní investovať čas, energiu a možno dokonca aj vlastné finančné zdroje do vlastného pracovného priestoru. Navyše to prispeje k tímovému duchu, podporí vedomie o rozpočtovej zodpovednosti a vo všeobecnosti prispeje k nárastu morálky. Skvelým príkladom v tomto prístupe môže byť spoločnosť SimiJuegos Casino, ktorá s malou investíciou dokázala vytvoriť ideálne podmienky pre svojich pracovníkov.

Pracovné priestory majú prirodzene vplyv aj na komunikáciu či tímového ducha. Chcete, aby kolegovia medzi sebou komunikovali a vzájomne spoznali svoju prácu? Umiestnite spoločné priestory do stredu pracoviska. Skúsenosti dokazujú, že náhodné stretnutia zamestnancov počas pracovnej doby, či už pri káve v kuchynke, pri ceste z toalety alebo zo zasadačky, môžu významne prispieť ku komunikácii v tíme a podporiť zdieľanie informácií.